Vankilatyö

"VAO ry:n tarkoituksena on edistää vankien ja heidän omaistensa hyvinvointia. Yhdistys haluaa myös edistää vankien olosuhteiden parantamista ja heidän vapautumisensa jälkeistä sopeutumista yhteiskuntaan."

Tapaamme vankeja Suomalaisissa vankiloissa. Tapaaminen antaa mahdollisuuden vangille keskustella henkilökohtaisista asioistaan järjestön edustajan kanssa.

Tapaamisesta järjestön edustajan kanssa voi sopia puhelimitse

050 3400 373