VAO ry:n Blogit


Toiminnanjohtaja

 

Olen VAO ry:n toiminnanjohtaja ja ohjannut järjestön toimintaa vuodesta 2017 alkaen. Kirjoitan ajankohtaisista asioista ja kokemuksista. Haluan myös nostaa julkiseen keskusteluun niitä haasteita ja onnistumisia, joita asiakasryhmämme kohtaa yhteiskunnassa.

- Sanja Sateenranta


Vankilat ovat avain asemassa, kun puhutaan vankien perhesuhteista. Tässä roolissaan ehkä tahtomattaan, mutta vankeuden mukanaan tuomat rajoitukset heijastuvat suoraan perheisiin.

Vankeus koskettaa aina koko perhettä. Se on valtava elämänmuutos, johon kukaan ei pysty ennalta täysin valmistautumaan. Yhden perheenjäsenen poistuminen kodista vaikuttaa koko perheeseen. Sen lisäksi se vaikuttaa koko vangin lähipiiriin.