Tietoa järjestöstä

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien ja heidän omaistensa hyvinvointia. Haluamme myös edistää vankien olosuhteiden parantamista ja heidän vapautumisensa jälkeistä sopeutumista yhteiskuntaan ( VAO ry:n säännöt 2§ ).

Järjestömme ajaa aktiivisesti vankien ja omaisten etua ja asemaa yhteiskunnassa. Otamme kantaa vankeja koskeviin perus- ja ihmisoikeuksiin ja pyrimme edistämään perhesuhteiden pysyvyyttä vankeus aikana. 

Annamme tukea vertaisten ja ammattilaisten ohjaamien ryhmien ja keskustelujen muodossa, jaamme tietoa vankeusprosessista ja oikeuksista sekä järjestämme virkistys- ja leiritoimintaa.

Olemme tukena, kun vankeus koskettaa arkeasi.


VAO ry:n perustivat vuonna 2005 vankien omaiset. Yhdistyksen nimi oli Vankien Omaiset VAO ry. Kaikilla yhdistyksen perustajajäsenillä oli sama kokemus; he olivat turhaan etsineet riittävää tukea ja tietoa. Yhdistys päätettiin perustaa tueksi vankien läheisille. 

Vuonna 2012 VAO ry:lle myönnettiin Kriminaalihuollon palkinto.

Vuosien varrella hallitus on täydentynyt omaisten lisäksi sosiaalialan ammattilaisilla. VAO ry:n toiminta oli vain omaisille suunnattua vuoteen 2017 saakka.

Vuonna 2017 VAO ry:n hallituksen uudet jäsenet alkoivat laajentaa toimintaa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koskemaan myös vangeille tarjottavia palveluja. Toimintaa lähdettiin lisäksi suuntaamaan kaikille läheisille, huomioiden perheet, puolisot, vanhemmat, sisarukset ja muut läheiset.

Vuonna 2018 yhdistyksen nimi muutettiin "neutraalimmaksi". Nimenmuutoksen toivottiin antavan rohkeutta ihmisille lähestyä järjestöä, ilman pelkoa leimaantumisesta. Etenkin nuorille tarjottavien toimintojen kohdalla nimen muutos oli merkittävä. Yhdistyksen uusi nimi on VAO Finland ry

Vuonna 2018 yhdistyksen kotipaikaksi muutettiin Jyväskylä, jonne avattiin vankien omaisia ja vankilasta vapautuvia tukeva Tukipiste Ankkuri. Yhdistykselle myös palkattiin Toiminnanjohtaja.

VAO ry:n toimintaa kehitetään ja laajennetaan koko ajan.