VAO ry on linjannut salassapidosta ja turvallisuudesta

19.07.2018

VAO ry:n työntekijät ja vapaaehtoiset toimivat aikuisten, perheiden ja lasten parissa. Keskustelemme asiakkaidemme kanssa hyvin arkaluontoisista ja yksityisistä asioista. Meillä on ainutlaatuinen, luottamuksellinen suhde jäseniimme.

Jokainen yhdistyksemme edustaja allekirjoittaa salassapitosopimuksen, joka velvoittaa häntä salassa pitämään kaikki VAO ry:ssä toimiessaan tietoonsa tulleet asiat.

Tarkistamme kaikkien lasten ja nuorten kanssa toimivien rikostaustat säännöllisesti.

  • Työntekijöidemme rikostausta tarkistetaan 6 kuukauden välein.
  • Vapaaehtoisten rikostausta tarkistetaan 1 vuoden välein.

Mikäli henkilön rikostaustaotteessa on merkintä lapseen kohdistuvasta rikoksesta, seksuaali-, huumausaine- tai väkivaltarikoksesta tai vapauteen kohdistuvasta rikoksesta, Suomessa tai ulkomailla, henkilö ei voi työskennellä alaikäisen lapsen kanssa VAO ry:n toiminnassa, työsuhteessa eikä vapaaehtoisena.

Aikuisten kanssa toimivien työntekijöiden ja vapaaehtoisten rikostaustaa ei tutkita. VAO ry on ennen kaikkea vertaistukitoimija ja aikuisasiakkaidemme tukijana on usein kokemusasiantuntija.