VAO ry on myöntänyt tutkimusluvan Kaakkois-Suomen AMK opiskelijalle

08.05.2019

VAO ry on myöntänyt tutkimusluvan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sosionomi opiskelija Mari Hyväriselle. Opiskelija tuottaa opinnäytetyön järjestölle, jonka aiheena on Rikoksentekijöiden kokemuksia median vaikutuksesta leimautumiseen.

Aineisto kerätään yksilöhaastatteluin.

Opiskelija haastattelee vapautuneita vankeja viikoilla 21 ja 22, toukokuussa 2019. Kaikki haastattelut toteutetaan asiakkaan luvalla ja VAO ry:n työntekijän läsnä ollessa.

Haastateltaviin henkilöihin on otettu jo yhteyttä, mutta mikäli haluat osallistua ja antaa haastattelun. Ota yhteyttä Sanjaan P. 050 3400 373 tai sanja.sateenranta@vaory.fi