Toiminnanjohtajan Blogi / RISE on evännyt vangeilta oikeuden tavata valtakunnallista tukijärjestöä

05.11.2019

Suomalaiset vankilat nousevat ajoittain lehtiotsikoihin, koska polkevat vankien oikeuksia törkeästi. Osa epäkohdista ei kuitenkaan tule koskaan esiin.

Joitain vuosia takaperin Mikkelin vankilan epäkohdat nousivat lehtien otsikoihin ja julkiseen keskusteluun. Oikeusasiamies teki laajemman tarkastuksen vankilaan ja havaitsi useita epäkohtia. Virkamiesten mielivaltaisuus sai kuitenkin jatkua vuosia ennen tätä. Kärsivänä osapuolena olivat vangit, sekä myös heidän läheisensä. Oikeusasiamiehen kannanotolla oli erittäin positiiviset vaikutukset ja olosuhteet Mikkelin vankilassa muuttuivat paremmaksi. Nykyään Mikkelistä kuuluu hyvää.

Noin vuosi sitten meillä VAO ry:llä huomioitiin jatkuva negatiivisten uutisten tulva Sukevan vankilasta. Nämä uutiset jatkuvat edelleen. Vangit ovat tehneet kanteluita kokemistaan epäkohdista aina oikeusasiamiehelle saakka. VAO ry on tuonut huolensa esiin Sukevan vankilan vankien epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, myös Oikeusasiamiehen työryhmälle keväällä 2019. Oikeusasiamies on ottanut asian tarkemmin tarkasteltavakseen.

Oikeusasiamies tekee parhaillaan laajaa tarkastusta Sukevan vankilassa.

Kaikki epäkohdat eivät kuitenkaan lähde aina vankiloista, vaan ne lähtevät Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnosta asti. Keväällä 2019 keskushallinto eväsi vangeilta oikeuden tavata VAO ry:n edustajia. VAO ry on vankien ja heidän omaistensa valtakunnallinen tukijärjestö, joka on tukenut vankeja ja heidän omaisiaan jo vuosien ajan. Vankeja on tavattu vankiloissa vankeuslain mukaisesti. Tapaamiset ovat sujuneet hyvin, eikä niistä ole ollut millään osapuolella negatiivista palautetta. Tapaava henkilö on työsuhteessa VAO ry:n, hänen rikostaustansa on tutkittu ja puhtaaksi todettu.

Keväällä 2019 Sukevan vankila kuitenkin kieltäytyi toteuttamasta vankien ja VAO ry:n edustajan tapaamista. Kohta tämän jälkeen RISE:n keskushallinto yllättäin ilmoitti, että vangit eivät saa tavata VAO ry:n edustajia missään suljetussa vankilassa. Minkäänlaista perustetta tälle kiellolle ei ole annettu. RISE:n keskushallinnosta on kommentoitu, että VAO ry:n toimintaa ei järjestetä suljetuissa vankiloissa.

Vankeuslakiin on kirjattu asiasta seuraavasti.

"Vankeuslain 13.luku

16 §

Yksityiset keskustelut

Vangille on mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus henkilökohtaisia asioitaan koskeviin yksityisiin keskusteluihin seurakunnan, vankilatyötä tekevän järjestön taikka muun vastaavan tahon edustajan kanssa."

Pitkällisen sähköpostikeskustelun jälkeen keskushallinto on ilmoittanut, että VAO ry:n edustajat voivat tavata vankeja normaaleina vankiloiden tapaamisaikoina. VAO ry on pyytänyt, että tapaaminen järjestettäisiin vartijan läsnäollessa, mutta muutoin yksityisesti, koska vankien yksityisten, arkaluontoisten asioiden keskustelu ns. pleksitapaamisella sivullisten ihmisten kuullen ei ole mahdollista. Keskushallinto sälytti asiasta päättämisen Sukevan vankilalle. Sukevan vankila ei ole vastannut VAO ry:lle eikä vangeille asiaan tähän päivään mennessä. Sukevan vangit eivät ole edelleenkään saaneet tavata VAO ry:n edustajia ja keskustella henkilökohtaisista asioistaan. Tapaamiset ovat katkenneet kaikkiin Suomen vankiloihin. VAO ry on jättämässä asiassa kantelun Oikeusasiamiehelle.

Huomioitavaa on, että useat vangit ovat VAO ry:n jäseniä ja pitävät säännöllisesti yhteyttä puhelimitse ja kirjeitse järjestöön. Useiden perheet siviilissä ovat VAO ry:n tuen piirissä. Vangit keskustelevat järjestön edustajien kanssa asioista, joista he kokevat etteivät voi puhua vankilan henkilökunnalle. VAO ry:n tarjoama tuki vangeille ja heidän perheilleen jatkuu vapautumisen jälkeen. Osa vangeista on kertonut, ettei voi puhua avoimesti asioistaan VAO ry:n edustajan kanssa mikäli vankilan henkilökuntaa on paikalla. 

VAO ry tekee yhteistyötä mm. Oikeusasiamiehen kanssa.

Tilanne on erittäin ikävä vankien osalta. Meille VAO ry:lle yhteistyö RISE:n kanssa on sen sijaan ollut kivistä jo tovin ennen tätä. Syksyllä 2018 VAO ry:n ja RISE:n keskushallinnon tapaamisessa puitiin mm. toiminnanjohtajan blogia, joka oli RISE:n virkamiehen mielestä "aktivistihenkinen". Yhteistyön edellytyksenä oli, että "sen kirjoittelu saadaan kuriin". Lisäksi keskustelua käytiin jäsenistöstämme, jossa ei virkamiehen mielestä pitäisi olla järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvien vankien omaisia. Virkamies myös kertoi, että "yhteistyö tiettyjen julkishallinnon organisaatioiden kanssa, voi olla este yhteistyöhön RISEn kanssa". Olemme tulkinneet, että tällä osoitettiin VAO ry:n yhteistyötä Oikeusasiamiehen kanssa.

Me emme valikoi tukemme piiriin tulevia henkilöitä heidän omaistensa rikostaustan mukaan. Jokainen saa tukea. Nostamme keskusteluun vankeja ja heidän omaisiaan koskevia asioita. Hyviä sekä huonoja. VAO ry:n toiminnan tarkoitus on tukea vankeja ja heidän omaisiaan vankeusaikana sekä vapautumisen jälkeen. Olemme pyrkineet hyvään yhteistyöhön Rikosseuraamuslaitoksen ja vankiloiden kanssa useiden vuosien ajan. Useiden vankiloiden ja virkamiesten kanssa olemme siinä onnistuneet ja he ottavat meihin yhteyttä säännöllisesti.

Sen sijaan osa on ottanut henkilökohtaisena loukkauksena ne asiat, joita vankien olosuhteista olemme nostaneet julkiseen keskusteluun. Toisekseen, VAO ry:n ollessa vankien omaisten alunperin perustama järjestö, nautimme selkeästi luottamuspulaa osan RISE:n virkamiesten silmissä. Vaikkakin edustajamme ja työntekijämme olisivat tavallisia, hyvä maineisia kansalaisia.

Me VAO ry:ssä toivomme, että vangit saavat jälleen oikeutensa tavata vankilatyötä tekevän järjestön edustajia ja keskustella henkilökohtaisista asioistaan. Joillekin järjestömme on ainut linkki ulkomaailmaan.

VAO ry:n hallitus on kokouksessaan yksimielisesti päättänyt nostaa julkisuuteen nämä ongelmat Rikosseuraamuslaitoksen ja vankiloiden kohdalta.Toiminnanjohtajan Blogi

Sanja Sateenranta