Tiedote VAO ry:n ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyöstä

24.09.2018

VAO ry:n toiminta on laajentunut viimeisten kahden vuoden aikana ja järjestö on alkanut sääntöjensä mukaisesti entistä paremmin huomioida vangit ja heidän perheensä vankeusaikana sekä vapautumisen jälkeen.

VAO ry:n ja Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon edustajat ovat kokoontuneet 13.9.2019 keskustelemaan yhteistyöstä.

RISE on tiedottanut pitävänsä VAO:n toimintaa omaisten ja perheiden hyväksi merkittävänä ja ainakin potentiaalisesti uusintarikollisuutta vähentävänä sekä normaaliin yhteiskuntaan integroitumista edistävänä. VAO:n tekemä työ omaisten ja perheiden hyväksi tukee tältä osin myös vankien olosuhteiden parantumista vankeusaikana. Lisäksi yhteiskunnallisen tietouden lisääminen vankien haasteista yhteiskuntaan sijoittumiseksi ja heidän perheidensä tilanteesta on tärkeää.

On linjattu, että VAO ry ja vankilat voivat tehdä yhteistyötä seuraavasti

  • Vapautuvien vankien tukeminen 
  • Vankien omaisten ja perheiden tukeminen (VAO ry:n toiminta laitosten ulkopuolella)
  • VAO ry:n Perhepäivien tarjoaminen ja tuottaminen avovankiloille

Tämän lisäksi

  • Vangit voivat osallistua VAO ry:n toimintaan poistumisluvillaan (Koulutukset, leirit, virkistys jne.)