Toiminnanjohtajan Blogi / Vertaiset omaisten tukena

07.06.2018


Vertaiset omaisten tukena

Vankeus koskettaa aina koko perhettä. Se on valtava elämänmuutos, johon kukaan ei pysty ennalta täysin valmistautumaan. Yhden perheenjäsenen poistuminen kodista vaikuttaa koko perheeseen. Sen lisäksi se vaikuttaa koko vangin lähipiiriin.

Mitä tapahtuu, kun isä/äiti ei tulekaan enää kotiin. Ei leiki, auta läksyissä, tee lempiruokaa tai ylipäänsä ole läsnä? Miten tämä vaikuttaa puolisoon? Kukaan ei kanna apuna vastuuta perheestä, osallistu kotitöihin, hoida lapsia. Ei ole enää toista aikuista läsnä ja tukena. Vaikutukset ovat taloudellisia, henkisiä ja fyysisiä. Vaikutukset näkyvät myös omaisissa joiden lapsi, sisarukset tai muu läheinen joutuu vankilaan. Kaikki yhteydenpito ja tapaamiset vähenevät ja osin lakkaavat. Läheisen ollessa vankilassa mikään ei ole ennallaan. Tämä voi masentaa ja jopa traumatisoida omaisen.

Tämän lisäksi omaiset kohtaavat ulkopuolisten asenteet, jotka voivat olla hyvin tuomitsevia. Häpeän leima seuraa omaisia, vaikkei heillä olisi rikokseen minkäänlaista osuutta.

Harmittavan moni vaikenee, salaa asian ja eristäytyy ulkomaailmasta. Jo pelkkä läheisen vankilassa olo on arjessa niin raskas taakka, että resurssit eivät enää riitä sivullisten ihmisten tuomitsemisen kohtaamiseen.

Vertaistuki on tärkeää omaiselle. Se että saa tuekseen ihmisen, joka on kokenut saman, jonka kanssa asioista voi puhua niiden oikeilla nimillä. Että vierellä on toinen joka ymmärtää sen vihan, katkeruuden ja surun, jonka perhe kohtaa ja sen taakan, jota koko tuomio kannetaan. Vertaistuki on monelle keino, jolla tuomiosta selvitään. Jonka avulla jaksetaan nousta uuteen päivään, koska on muita, jotka selvisivät samasta ja jotka jaksavat ymmärtää silloin, kun kukaan muu ei.

Toimiessani Vankien Omaiset ry:ssä olen perehtynyt siihen, kuinka paljon tällaista vertaistukea yhteiskunnallisesti tuetaan ja arvostetaan. Olen todennut, että ei juuri mitenkään. Aihe on tabu. Siitä halutaan vaieta ja se halutaan lakaista sivuun. Miten tämä on mahdollista vuonna 2017? Viimeisimmän tietoni mukaan vankeus koskettaa noin 55 000 ihmistä joka päivä. Heistä noin 12 500 on lapsia. Emme puhu pienestä ongelmasta. Puhumme suuresta joukosta ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea, eivät tuomitsemista.

Vertaistuen paikka on tunnustettu jossain määrin, mutta sitä ei arvosteta niin kuin ammatillista auttamistyötä. Me haluamme nostaa vertaistuen arvostusta ja haluamme tuoda sen laajemmin omaisten saataville. Tätä työtämme täydentävät nykyisellään sosiaalialan ammattilaiset, jotka toimivat omaisten hyväksi vapaaehtoisena.

On aika saada omaisten ääni kuuluviin ja on aika asennemuutoksen.


Kirjoittanut Sanja Sateenranta