Toiminnanjohtajan Blogi / Muutos on mahdollisuus

07.06.2018

Muutos on aina mahdollisuus, oli sitten kyse vangista, omaisesta, virkamiehestä tai järjestöstä.

Vankien omaisten perustama VAO ry on ollut muutoksen pyörteissä viimeisen vuoden ajan. Pieni aktiivinen hallitusporukka on linjannut uusia tuulia edellisellä toimintakaudella ja tänä vuonna niitä on lähdetty toteuttamaan.

Olen iloinen siitä, että hallitus on ottanut avoimin mielin vastaan kehitysideoita, joita olen puheenjohtajana esiin nostanut. Ehkä suurin muutos on ollut avata vangeille mahdollisuus yhdistyksen jäsenyyteen. Aiemmin jäsenenä ovat olleet omaiset ja alan ammattilaiset. Edelleenkin sääntöjen mukaan 2/3 hallituksen jäsenistä on omaisia, mutta hallituksessa tullaan ensi vuonna kuulemaan ammattilaisten lisäksi myös vankien ääntä.

VAO ry:n säännöt kertovat näin: "Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien ja heidän omaistensa hyvinvointia. Yhdistys haluaa myös edistää vankien olosuhteiden parantamista ja heidän vapautumisensa jälkeistä sopeutumista yhteiskuntaan. Yhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä viranomaisten, eri järjestöjen, yhdistysten ja muiden tahojen kanssa."

Me emme suinkaan muuta yhdistystä ja sen alkuperäistä toiminnan tarkoitusta, vaan alamme toteuttaa juuri sitä, mitä meidän tuleekin tehdä.

Tänä vuonna VAO ry on aloittanut perhetyön, joka tuo mukanaan mm. koko perheen leiriviikonlopun ja vankiloissa järjestettävät perhepäivät. Nuorisotyö jatkaa uuden Move up- hankkeen parissa, tarjoten maksuttomat harrastusmahdollisuudet nuorille.

Ja toki tutut ja turvalliset virkistysviikonloput, perheleirit, vertaistukiryhmät ja tukihenkilötoiminta jatkuu. On hienoa, että rahoittajat ovat tarttuneet innokkaasti uusiin ideoihimme ja lähteneet tukemaan järjestöämme. Toiminnallamme toivomme tavoittavamme mahdollisimman suuren joukon kohderyhmää ja tarjoamaan tietoa, tukea ja toimintaa heille.

Tässä ohessa saamme säännöllisesti todistaa muutosta. Useita vuosia jäsenenä olleet henkilöt ilmoittavat, että siviiliä on jo niin pitkälti takana, että vankeus on todella historiaa heidän elämässään. Silloin voi iloisin mielin toivottaa hyvää jatkoa.

Nämä muutokset antavat toivoa niille, joiden perheissä vankeus on arkea. On tärkeää nähdä, että vankeusvuosista on selvitty. Muutos on mahdollista ja sitä kohti voi mennä jokainen.

Omaisten vertaistuki on VAO ry:n kantava voima. Meillä on ainutlaatuinen, luottamuksellinen yhteys jäseniimme. Usein järjestömme toimihenkilöt ovat ainoa taho, jonka kanssa keskustelua vankeudesta ja sen mukanaan tuomista ongelmista käydään. Yksi tehtävistämme on valaa uskoa ihmiseen silloin, kun kaikki alkaa kaatua.

Me järjestönä pyrimme pysymään ajassa ja muuttumaan jäsenistömme tarpeita vastaavaksi, kuitenkin aina muistaen yhdistyksen alkuperäisen tarkoituksen.