Toiminnanjohtajan Blogi / Vankeus ja perhe

07.06.2018

Vankeus ja perhe

Vankilat ovat avain asemassa, kun puhutaan vankien perhesuhteista. Tässä roolissaan ehkä tahtomattaan, mutta vankeuden mukanaan tuomat rajoitukset heijastuvat suoraan perheisiin.

Perheille on tärkeintä yhdessä vietetty aika. Ymmärrettävästi tällaista aikaa ei juurikaan ole, kun toinen tai molemmat vanhemmista ovat vankilassa. Suljetut vankilat tarjoavat perhetapaamisen noin kerran kuukaudessa. Kestoltaan se on muutaman tunnin pituinen ja vietetään yleensä yksiön kaltaisessa, kodinomaiseksi sisustetussa huoneistossa vankilan sisällä. Paikalla ei ole vartijoita, vaan perhe voi viettää rauhassa yhteistä aikaa. Avovankilassa vastaavat perhetapaamiset kestävät yleensä viikonlopun. Puitteet ovat tällöin hieman mieluisammat, sillä perheellä on mahdollisuus ulkoilla vankilan piha-alueilla. Lisäksi vankiloissa järjestetään valvottuja tapaamisia viikonloppuisin. Niiden kestot vaihtelevat 45 minuutista muutamiin tunteihin. Usein vangin ja tapaajan välissä on pleksi.

Jokainen voi miettiä ovatko nämä riittäviä aikoja pitää yllä parisuhdetta tai vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Selvää on, että tapaamiset ovat täysin riittämättömiä nykyisellään. Omainen ei ole se joka on tuomittu rikoksesta, mutta myös häntä rangaistaan näiden rajoitusten kautta. Tilanne on äärimmäisen vaikea lapsille. Neljän viikon odotus on lapsille kohtuuton. Fakta myös on, että hyvin usein vankien avioliitot ja parisuhteet päättyvät tuomion aikana.

On ymmärrettävää, että tapaamistiloja, rahaa ja resursseja on vähän. Tulisi kuitenkin muistaa, että perhe on monelle vangille syy pyrkiä rikoksettomaan elämään. Usein jopa se ainut syy. Perhesuhteiden tukeminen vankeusaikana auttaa jaksamaan ja voimaan paremmin, kaikkia osapuolia - tuomiota suorittavaa sekä siviilissä odottavia.

Tapaamiset ovat tärkeitä, mutta tämän lisäksi moni perhe tarvitsee muutakin tukea. Näitä tukipalveluita on onneksi tarjolla siviilipuolella melko paljon. Tukea täytyy ja voidaan kuitenkin antaa jo vankilassa. On hienoa, että vankilan sosiaalityö tarjoaa erilaisia menetelmiä, joilla vanhemmuutta ja parisuhdetta voidaan käsitellä keskustelujen, tehtävien ja ryhmien avulla. Se mikä usein jää puuttumaan on konkreettinen yhdessä tekeminen lapsen ja puolison kanssa. Tässä olisi kehittämistä. Koko perheen osallisuus on tärkeää.

Vankien Omaiset VAO ry oli vasta mukana Laukaan vankilan Läheisten päivässä. Tapahtuma oli loistava esimerkki siitä miten vankila, voi tuoda perheille kaivattua yhdessä oloa ja tekemistä, hauskoja hetkiä, onnistumisia ja muistoja, jotka säilyvät lapsen mielessä läpi elämän.

Tapahtuma oli hyvin monipuolinen. Oli poniratsastusta, erilaisia pelejä, piirtämistä, musiikkia ja tanssimista, makkaran paistoa ja herkuttelua. Välillä sai vaikka heittäytyä nurmikolle lepäämään oman läheisen kainaloon. Tärkeintä kaikesta kuitenkin oli se, että perheet saivat viettää mukavan yhteisen päivän. Sen ilon ja onnen näkeminen on hätkähdyttävää.

Laukaan vankilalla oli tapahtumassa useita yhteistyökumppaneita. Saman tyyppiset tapahtumat ja verkostoituminen on mahdollista kaikissa vankiloissa ympäri Suomen. Tapahtuman voi aina räätälöidä huomioon ottaen vankilan turvatason.

Nykypäivänä jokaisen tahon on lähdettävä kantamaan vastuuta perheiden hyvinvoinnista. Tähän haasteeseen tulisi myös vankiloiden tarttua uudella otteella. Näkemykseni on, että mikäli vankeja ei voida päästää riittävissä määrin kotiin, on perheille tarjottava laajemmat mahdollisuudet yhdessä oloon vankilassa. Jokainen perhe ansaitsee mahdollisuuden selviytyä vankeudesta, yhdessä.


Toiminnanjohtajan Blogi

Sanja Sateenranta