Koulutus

VAO ry kouluttaa jäseniään järjestön sisäiseen vapaaehtoistyöhön vertaistoimijaksi sekä kokemusasiantuntijoita omaan ja ulkopuolisten organisaatioiden käyttöön. 

Koulutusten tarkoitus on lisätä vankien ja omaisten hyvinvointia sekä parantaa heidän asemaansa yhteiskunnassa.

  • Koulutukset ovat vain VAO ry:n jäsenille suunnattuja
  • Toteutus ajankohdista ja hakuajoista tiedotetaan koulutusten omilla sivuilla
  • Osallistujat valitaan hakemusten ja/tai haastattelun perusteella
  • Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia
  • Koulutuksiin osallistuville käytössä on VAOla verkko -oppimisympäristö 


Vertaistoimijakoulutus

Kokemusasiantuntijakoulutus