Kannanotto lapsen oikeudesta vanhempaan vankeusaikana

VAO ry saa runsaasti yhteydenottoja, jotka koskevat lapsen oikeutta vanhempaansa vankeusaikana. Näiden yhteydenottojen ja nähtyjen dokumenttien kautta on havaittavissa epäkohtia Suomalaisissa vankiloissa.

Lapsen mahdollisuudet ylläpitää suhdetta vanhempaansa riippuvat täysin siitä mihin vankilaan vanhempi on sijoiteltu ja laitoksen virkamiesten aktiivisuudesta hoitaa asiaa.

Suurimpana ongelmana ovat vankiloiden eriävät käytännöt. Huolimatta Rikosseuraamuslaitoksen linjauksista, vankiloilla on eri käytäntöjä, jotka eivät aina ole lapsen edun mukaisia.

Useimmissa avolaitoksissa lapsi pystyy tapaamaan vanhempaa säännöllisesti ja jopa yön yli valvomattomasti. Avolaitosten käytännöt vierailijoiden tarkistamisen ja valvonnan osalta eivät aiheuta lapselle pelkoa. Vankien on myös mahdollista pitää lapseen yhteyttä puhelimitse iltaisin.

Suljetuissa laitoksissa tilanne on huono. Yhteydenpito puhelimitse on mahdollista yleensä vain päivisin, jolloin useat lapset ovat koulussa tai päivähoidossa. Tapaamisia järjestetään valvotusti, jotka ovat noin 45min kestoltaan. Tällöin lapsen ja vankivanhemman välissä on läpinäkyvä seinä. Koskettaminen on kiellettyä. Tapaamisten häly ja turvallisuustarkastukset aiheuttavat usein pelkoa lapsessa. Valvottujen lapsitapaamisten saaminen on hankalaa, eikä kaikkia perheitä informoida niiden mahdollisuudesta. Valvomattomien perhetapaamisten kesto on noin 2-5 tuntia, noin 4-6 viikon välein. Nykyisillä suljettujen vankiloiden tapaamiskäytännöillä lapsen on hyvin haastavaa ylläpitää suhdetta vanhempaansa.

Vanhemman tuomion pituus ja rikostausta asettavat lapsia eri arvoiseen asemaan. Lapsi, jonka vanhempi suorittaa pitkää tuomiota suljetussa laitoksessa ei välttämättä pysty luomaan koko lapsuusaikana suhdetta vanhempaansa. Avolaitokseen sijoitetun vangin lapsella mahdollisuudet yhteydenpitoon ja suhteen luomiseen ovat paremmat.

VAO ry näkee myös lapsen edun vastaisena toiminnan, jossa vankia rangaistaan poistamalla lapsen mahdollisuus perhetapaamiseen. Positiivinen päihdeseula tai muu rike poistaa vangilta perhetapaamisen 1-6 kuukauden ajaksi. Tässä ajassa suurin osa, etenkin alle kouluikäisistä lapsista on vieraantunut vanhemmastaan. Tapaamisten vähäisyys, epäsäännöllisyys ja niiden poistaminen aiheuttaa usein lapselle surua ja ahdistusta.

VAO ry toivoo, että Rikosseuraamuslaitos reagoi lasten tilanteeseen ja kiinnittää huomiota, että

  • Käytännöt eri vankiloissa ovat yhdenmukaiset
  • Vankien sijoittelussa otettaisiin entistä paremmin huomioon lasten kotipaikka, jotta välimatkat eivät muodostu kohtuuttoman pitkäksi
  • Lasten tapaamisia ei käytetä vangin rankaisemisen välineenä
  • Henkilökuntaa koulutettaisiin lasten kohtaamiseen vankilaolosuhteissa
  • Lasten asioita hoitamaan olisi nimetty virkamies, joka hoitaisi tehtäväänsä aktiivisesti
  • Perheet ovat nykyaikana monimuotoiset, jolloin eroperheiden lasten tapaamiset voivat vaatia erityisjärjestelyjä tai uusioperheissä vanhempi ei ole aina biologinen isä tai äiti
  • Lasten hyvinvoinnin lisäämiseksi perhetapaamisia tulisi kaikissa laitoksissa lisätä 
  • Vanhemmuutta tulisi tukea rangaistusaikana, sisällyttäen lapsen osallisuus

On tärkeää myös huomioida, että perhesuhteiden ylläpito ja pysyvyys vankeusaikana motivoi useita vankeja rikoksettomaan elämään vapautumisen jälkeen.

VAO ry on osallistunut Lapsiasiavaltuutetun ja Oikeusministeriön järjestämään keskusteluun -vankien lasten oikeudesta tavata vanhempaansa, maanantaina 10.12.2018 ja ilmaissut huolensa nykytilanteesta.


Jyväskylässä 10.12.2018

Sanja Sateenranta

Toiminnanjohtaja

VAO ry