Hallitus

VAO ry:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5 hallituksen jäsentä. Vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä tulee olla vankien omaisia järjestön sääntöjen mukaan. Hallituksessa voi lisäksi olla rikostaustaisia ja alan ammattilaisia. Hallituksen valitsee vuosittain vuosikokous.

Kaikki VAO ry:n hallitukseen kuuluvat jäsenet eivät halua nimeään julkaistavan.


Hallituksen jäsenet 2018

Sanja Sateenranta

Puheenjohtaja / ToiminnanjohtajaSihteeriHallituksen jäsen